ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Θέρμανση

Όταν δεν υπάρχει μετρητής για κάθε διαμέρισμα η κεντρική θέρμανση κατανέμεται με βάση τα ποσοστά που αναφέρει σχετικά ο κανονισμός. Αν υπάρχει αυτονομία, τότε αυτή μετριέται είτε με θερμιδομετρητές, ή με ογκομετρητές ή ακόμα και με ωρομετρητές ενώ κάποιο τμήμα της κατανάλωσης μπορεί να κατανέμεται με ποσοστά (πάγιο θέρμανσης). Πάντοτε πρέπει να συνεκτιμάται η επίδραση των κλειστών διαμερισμάτων, των αυτονομημένων, αν υπάρχει boiler για ζεστό νερό κ.ά.

Σε πολυκατοικίες χωρίς κεντρική θέρμανση δεν υπάρχει θέμα. Εκεί όπου λειτουργεί κεντρική θέρμανση, η αυτονόμηση του διαμερίσματός σου είναι εφικτή, έπειτα από τυπική διαδικασία, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να αποδείξεις την ανώτερη ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασής σου καθώς και την ασφαλή λειτουργία της, να μονώσεις τυχόν κοινόχρηστους σωλήνες θέρμανσης που διέρχονται από το διαμέρισμά σου, να υποστείς το κόστος της μετατροπής κ.ά.

Το πλαίσιο σχέσεων των ιδιοκτητών που έχουν αυτόνομη θέρμανση έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς. Με τον ν. 4495/2017, που ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης αυτονομημένου διαμερίσματος δεν συμμετέχει στα έξοδα λειτουργίας (κατανάλωση) της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμά του, όμως οφείλει να συμμετέχει με το ποσοστό που προβλέπεται στον κανονισμό σε όλα τα έξοδα προληπτικής συντήρησης και στις έκτακτες δαπάνες.

Η παραλαβή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται παρουσία σου. Απαιτεί βασικές γνώσεις γεωμετρίας και αριθμητικής για να βγάζεις σωστό αποτέλεσμα. Πρόβλημα στον υπολογισμό αποτελούν συνήθως οι «κοιλιές» που κάνουν οι δεξαμενές από το βάρος. Αυτό ουσιαστικά μεγαλώνει τη χωρητικότητά τους, πράγμα που πρέπει να συνυπολογιστεί. Αν δεν υπάρχει δείκτης στάθμης πετρελαίου, πάντοτε κάνουμε προμέτρηση και ύστερα επιμέτρηση, αφού γεμίσουμε τη δεξαμενή.

Η προμήθεια φυσικού αερίου από 1/10/21 έως και 31/3/22 και ειδικότερα τα αντίστοιχα παραστατικά που εκδίδονται έως και 16/5/22 καταχωρούνται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως την 31/5/22 ενώ το αντίστοιχο επίδομα θα καταβληθεί έως και 15/6/22. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι: Ο αριθμός της απόδειξης αγοράς του καυσίμου, το ποσό της συναλλαγής, ο ΑΦΜ και η επωνυμία της πωλήτριας επιχείρησης, ο αριθμός του ειδοποιητήριου ή της απόδειξης πληρωμής του λογαριασμού κοινοχρήστων που συμπεριλαμβάνει τη δαπάνη, ο ΑΦΜ του διαχειριστή, το ποσό που αναλογεί στο διαμέρισμα του αιτούντος και ο αριθμός διαμερίσματος. Ο αιτών είναι ο ένοικος του διαμερίσματος και όχι ο διαχειριστής.

Οικονομικά

Πραγματικά, λοιπούμαστε γι αυτό, αλλά σε κάθε δουλειά υπάρχουν άνθρωποι που δεν την τιμούν! Το αποθεματικό της πολυκατοικίας δεν είναι υποχρεωτικό να δίδεται στην εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείρισή της. Ανήκει στους συνιδιοκτήτες και αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξή του καθώς και για τη χρησιμοποίησή του. Αν η πολυκατοικία δεν διαθέτει ΑΦΜ και τραπεζικό λογαριασμό, μπορεί νομίμως να φυλάσσεται σε κάποιον λογαριασμό συνιδιοκτήτη/κτητών.

Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι! Κάποιοι είναι περισσότερο συνεπείς από άλλους. Κάποιοι ίσως αντιμετωπίζουν πρόσκαιρες δυσκολίες ή έκτακτες ανάγκες. Σεβόμενος όλα αυτά, πρέπει να επιμένεις! Οι κοινόχρηστες δαπάνες είναι τελικώς υποχρέωση του ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα αν το διαμέρισμα/κατάστημα μισθώνεται. Για προστασία από τους κακοπληρωτές ο νόμος δίνει δικαίωμα κατάθεσης αγωγής ή έκδοσης διαταγής πληρωμής. Τίποτα από αυτά όμως δεν είναι χωρίς κόστος!

Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάς αρχείο. Για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και για όλη την πολυκατοικία πρέπει να ξέρεις τι έχει πληρωθεί και πότε, τι οφείλεται και για πόσο καιρό, ενώ πρέπει να αρχειοθετείς τα παραστατικά των δαπανών που κάνεις και τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Να προετοιμάζεις τη λογοδοσία σου στη λήξη κάθε περιόδου με δυνατότητα ανάλυσης και βέβαια να διαθέτεις κέρματα και μικρά χαρτονομίσματα για να δίνεις ρέστα!

Αρκετοί κανονισμοί πολυκατοικιών, για να αποτρέψουν τους ιδιοκτήτες να είναι κακοπληρωτές στα κοινόχρηστα, προβλέπουν κάποια ποινική ρήτρα. Συνήθως πρόκειται για 1-2 μισθώματα του διαμερίσματος, όπως αυτά εκτιμώνται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς ενώ προβλέπεται και η διαδικασία για την είσπραξή της. Τα δικαστήρια δεν έχουν πάντοτε εγκρίνει την απαίτηση για είσπραξη ποινικής ρήτρας, πολύ πιο συχνά όμως επιβάλλουν τόκους υπερημερίας στις οφειλές.

Σε περίπτωση πώλησης του διαμερίσματος ο πωλητής δικαιούται να εισπράξει από τον αγοραστή και το τμήμα του αποθεματικού το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ενώ έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο διαχειριστής μπορεί να υπολογίσει και να βεβαιώσει ποιο τμήμα του αποθεματικού έχει μείνει στο ταμείο της διαχείρισης. Τυπικά, μάλιστα, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται μέσω του διαχειριστή, αφού αυτός εισέπραξε για λογαριασμό των συνιδιοκτητών το αποθεματικό.

Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις

Η παράταση των 2 ετών λήγει και έως τις 31/12/21 έχεις υποχρέωση να ελέγξεις και να καταχωρίσεις τον ανελκυστήρα σου στα μητρώα της αρμόδιας Νομαρχίας. Απαιτείται έλεγχος ασφαλείας από ανεξάρτητο ιδιωτικό φορέα, διατήρηση αρχείου συντήρησης, ανάθεση σε συντηρητή, κατάθεση εγγράφων και βέβαια …κάποιο κόστος! Ασχέτως νέας παράτασης, το ρίσκο βλάβης του ασανσέρ που χρησιμοποιείς είναι τεράστιο για να το αφήσεις στην τύχη των καταληκτικών προθεσμιών!

Υπάρχουν οι υδραυλικοί ανελκυστήρες, οι οποίοι δεν ενδείκνυνται για υψηλή κυκλοφοριακή ροή. Το κόστος εγκατάστασης είναι χαμηλότερο, έχουν όμως μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας (kW) και δεν χαρακτηρίζονται οικολογικοί, εξαιτίας του κινδύνου από διαρροή λαδιού. Υπάρχουν και οι ταχύτεροι μηχανικοί ανελκυστήρες ή ανελκυστήρες έλξης, οι οποίοι εγκαθίστανται σε πολυώροφα κτήρια και αναλαμβάνουν την κίνηση των ατόμων όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή ροή.

Τα λύματα μιας πολυκατοικίας ταξιδεύουν οριζόντια και κάθετα. Συσσωρεύονται συνήθως σε φρεάτια που βρίσκονται στο ισόγειο ή υπόγειο της πολυκατοικίας σε κοινόχρηστο χώρο. Τα φρεάτια, όπως και αυτά στους δρόμους, βουλώνουν με λίπη, χαρτιά και άλλα αντικείμενα που πέφτουν στις αποχετεύσεις είτε από λάθος ή από κακή χρήση και επιφέρουν προβλήματα στην απορροή και δυσοσμία. Ο καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου είναι εργασία που δεν πρέπει να παραλείπεται!

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του 2004, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κατοικιών (και των κοινόχρηστων χώρων) πρέπει να ελέγχονται κάθε 14 χρόνια και να εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επανέλεγχος απαιτείται αν αλλάζει η χρήση της εγκατάστασης, εάν αυτή πληγεί από θεομηνίες (σεισμός, πλημμύρα) αν συμβεί κάποιο σοβαρό συμβάν (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) ή έπειτα από καταγγελία κάποιου τρίτου.

Απαιτούμενες γνώσεις

Εκτός από τα προφανή (διάδρομοι, ασανσέρ, υπόγειο, ταράτσα, όλος ο εξοπλισμός κ.ά.), στα κοινόχρηστα ή κοινόκτητα μέρη της πολυκατοικίας συμπεριλαμβάνονται και άλλα μέρη της οικοδομής, όπως οι μαρκίζες στη στέγη και στα μπαλκόνια, όλοι οι σωλήνες που περνούν από το διαμέρισμά σου και εξυπηρετούν κι άλλα διαμερίσματα, όλοι οι μεσότοιχοι κ.ά. Βλάβη ή επισκευή στα κοινόχρηστα μέρη απαιτεί αυτοψία, για να διαπιστωθεί αν βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες ή έναν μόνο!

Καταρχάς οι χρήσεις ορίζονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό μιας πόλης. Περαιτέρω, ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας μπορεί να περιέχει διατάξεις δεσμευτικές ως προς τη χρήση κάθε ιδιοκτησίας. Τα δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις υπέρ κάθε πλευράς, συνεκτιμώντας τις ισχύουσες διατάξεις, τη χρήση που επικρατεί στην περιοχή, το είδος του υπό στέγαση επαγγελματικού χώρου και της όχλησης που θα επιφέρει κλπ. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και επιβάλει σωστή κρίση!

Η βιντεοεπιτήρηση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Όταν δεν προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, τότε πρέπει να αποφασίσει η γενική συνέλευση και να υπερψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 των συνιδιοκτητών. Κάθε ιδιοκτήτης έχει μια ψήφο, ανεξάρτητα από τα χιλιοστά του διαμερίσματός του. Οι κοινόχρηστες κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα ενώ το καταγραφικό θα πρέπει να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του 2004, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κατοικιών (και των κοινόχρηστων χώρων) πρέπει να ελέγχονται κάθε 14 χρόνια και να εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επανέλεγχος απαιτείται αν αλλάζει η χρήση της εγκατάστασης, εάν αυτή πληγεί από θεομηνίες (σεισμός, πλημμύρα) αν συμβεί κάποιο σοβαρό συμβάν (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) ή έπειτα από καταγγελία κάποιου τρίτου.

Η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει ότι μπορεί να ζουν το πολύ δύο κατοικίδια στο διαμέρισμα πολυκατοικίας. Επιτρέπονται μια γάτα και ένας σκύλος, δύο σκύλοι ή δύο γάτες. Επομένως, σχετικές απαγορεύσεις από τους κανονισμούς των πολυκατοικιών δεν ισχύουν πλέον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κατοικίδια να μην διαμένουν μόνιμα στα μπαλκόνια του διαμερίσματος ή σε κάποιον άλλον εξωτερικό χώρο αλλά στο διαμέρισμα του κατόχου τους, ο οποίος πρέπει να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την πιστοποίησή τους και την αποφυγή θορύβων και ενοχλήσεων από αυτά.

Τα ...περίεργα της πολυκατοικίας

Ο ανελκυστήρας Σαββάτου είναι οποιοσδήποτε κοινός ανελκυστήρας, ο οποίος όμως έχει ρυθμιστεί ώστε να σταματά διαδοχικά σε κάθε όροφο, τόσο κατά την ανύψωση όσο κατά την κατάβασή του. Ο εβραϊκός νόμος, τα Σάββατα, απαγορεύει όλες τις χρήσιμες εργασίες, μεταξύ των οποίων και το πάτημα του κουμπιού για τον ανελκυστήρα! Ο ανελκυστήρας Σαββάτου εξυπηρετεί αυτήν την ανάγκη και θα τον βρείτε εγκατεστημένο σε μέρη με πολλούς εβραϊκό κοινό.

Το ηλεκτρικό κυπρί λειτουργεί με χαμηλή τάση και είναι εξάρτημα της εξώπορτας στην πολυκατοικία. Όταν κάποιος ένοικος θέλει να ανοίξει την εξώπορτα για να μπούμε, το κυπρί απασφαλίζει την κλειδαριά της πόρτας και έτσι σπρώχνοντάς την, ανοίγει. Σε περίπτωση βλάβης αντικαθίσταται ξεχωριστά από την κλειδαριά ή αν και αυτή έχει χαλάσει μπορούμε να κρατήσουμε τον ομφαλό της, ώστε να μην αλλάξουμε κλειδιά μετά την αντικατάστασή της.

Διοίκηση

Τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση! Υπάρχουν διατάξεις αλλά και δικαστηριακή νομολογία που δεν επιτρέπουν μεγάλες παρεκκλίσεις από συγκεκριμένο υπόδειγμα. Πρέπει να ακολουθούνται κανόνες που η παράλειψή τους επιφέρει ακυρότητα και βέβαια ακύρωση των σχετικών αποφάσεων. Όταν έχεις να κάνεις με πολλούς, καλό είναι να τηρείς τα τυπικά γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε και πώς θα σου χρειαστούν…

Οι συνιδιοκτήτες και ένοικοι της πολυκατοικίας συνιστούν μια άτυπη ένωση προσώπων. Ως τέτοια, έχει δικαίωμα ‒και ίσως υποχρέωση‒ να διαθέτει δικό της ΑΦΜ. Επιβάλλεται να έχει ΑΦΜ όταν η ένωση αυτή έχει έσοδα (πχ. από μίσθωση κοινόχρηστου χώρου), συμμετέχει στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» ή είναι δικαιούχος επιδόματος θέρμανσης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως οι πολυκατοικίες δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει γνωστοποιήσεις στην αρμόδια ΔΟΥ (με κίνδυνο προστίμων), συμπλήρωση εντύπων κλπ.

Πρέπει να τον διαβάσεις. Να ελέγξεις ‒μεταξύ άλλων‒ αν τα ποσοστά επί των κοινοχρήστων δαπανών εφαρμόζονται. Να δεις τι ισχύει με τη θέρμανση, ποια διαδικασία προβλέπεται για τις γενικές συνελεύσεις και να μάθεις τις ευθύνες και αρμοδιότητές σου ως διαχειριστής. Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό! Κυρίως, πρέπει να διαβάσεις και τον νόμο «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», πλήθος άλλων  άθρων, εγκυκλίων, διαταγμάτων και διευκρινιστικών οδηγιών. Και μετά θα αρχίσεις τις ερωτήσεις!

Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο πρέπει να γίνεται συνέλευση στην πολυκατοικία. Αυτή καθώς και οι περιπτώσεις που απαιτείται έκτακτη συνέλευση ορίζονται με τον κανονισμό της﮲ όπως και ο τρόπος που συγκαλούνται, οι προθεσμίες που τηρούνται, καθώς και η πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη διαφόρων αποφάσεων. Συνήθως ο κανονισμός προβλέπει το 25% των ιδιοκτητών να μπορούν να συγκαλέσουν συνέλευση, αν αρνηθεί ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, ο καθένας μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Ο διαθέσιμος χρόνος όλων μας μεταβάλλεται. Νέες υποχρεώσεις γεννιούνται που ενδεχομένως μας εμποδίζουν να συνεχίσουμε τα καθήκοντα διαχειριστή. Βέβαια απαιτείται σπουδαίος λόγος και όχι ασήμαντες αφορμές. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής διαχειριστής στην πολυκατοικία, τότε τα καθήκοντά σου λήγουν όταν η γενική συνέλευση εγκρίνει την παραίτησή σου και εκλέξει τον αντικαταστάτη σου. Εννοείται ότι οφείλεις αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την παραίτησή σου στους άλλους!

Η ανάθεση των καθηκόντων διαχειριστή μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον τρίτον, σε εταιρεία με εξειδίκευση στη διαχείριση και όχι συνιδιοκτήτη του κτηρίου. Στις περιπτώσεις που ο κανονισμός δεν το επιτρέπει, ορίζεται διαχειριστής κάποιος από τους ιδιοκτήτες και ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή και βοηθού διαχειριστή στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Έτσι, οι συμφωνημένες εργασίες γίνονται αποκλειστικώς από τον αναπληρωτή, ο οποίος λογοδοτεί στον εκάστοτε διαχειριστή.

Τα ζώα συντροφιάς επιτρέπονται σε κάθε πολυκατοικία διά νόμου. Ο κανονισμός μπορεί να περιορίζει μόνο τον αριθμό των ζώων συντροφιάς σε δύο ανά διαμέρισμα. Πρέπει να φέρουν βιβλιάριο υγείας και κάθε άλλη υποχρεωτική πιστοποίηση. Απαγορεύεται όμως η διαρκής παραμονή τους σε ανοιχτούς χώρους ή μπαλκόνια. Σε κάθε περίπτωση, οι υγειονομικές διατάξεις και αυτές περί της κοινής ησυχίας ισχύουν και για τα ζώα συντροφιάς. Αγαπάμε τους φίλους μας, αλλά με όρους!

Φορολογικά-Ασφαλιστικά

Σήμερα, αν μια πολυκατοικία εκμισθώνει κάποιον κοινόκτητο χώρο, τότε τα έσοδα από την εκμίσθωση φορολογούνται στο όνομα όλων των συνιδιοκτητών. Δηλαδή, κάθε συνιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει στη δική του φορολογική δήλωση την αναλογία του ‒σύμφωνα με τα χιλιοστά του διαμερίσματός του‒ επί των ετησίων εσόδων και να φορολογηθεί γι’ αυτό. Στην πράξη αυτό είναι ανέφικτο, με αποτέλεσμα πολλοί τέτοιοι χώροι να παραμένουν άδειοι ή να εκμισθώνονται άτυπα.

Το κοινόκτητο διαμέρισμα του θυρωρού δεν αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία και έτσι δεν συμμετέχει στις δαπάνες κοινοχρήστων. Για την εκμίσθωσή του απαιτείται συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση δηλώνεται στο Ε9 κάθε συνιδιοκτήτη με το ποσοστό που η ιδιοκτησία του συμμετέχει στο οικόπεδο. Το διαμέρισμα του θυρωρού δεν έχει εξαιρεθεί ρητώς από αυτήν την υποχρέωση, όπως άλλοι κοινόχρηστοι χώροι (πχ. κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο κ.ά.)

Έχει κριθεί ότι οι συνιδιοκτήτες αποτελούν ένωση προσώπων. Φορολογικά η ένωση αυτή αντιμετωπίζεται όπως οι ιδιώτες. Δηλαδή, όταν κάποιος τρίτος εκδίδει παραστατικό για την αμοιβή του ή την πώληση αγαθών και αντισυμβαλλόμενος είναι η συνιδιοκτησία μιας πολυκατοικίας, τότε τα εκδιδόμενα παραστατικά είναι τα ίδια αν συμβαλλόμενος ήταν κάποιος ιδιώτης. Δηλαδή δεν εκδίδονται τιμολόγια, αλλά αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Όταν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων ή την κηπουρική έχει αναλάβει κάποιος αμοιβόμενος με την ώρα ή την ημέρα, εργαζόμενος σε τακτά ή όχι χρονικά διαστήματα που ενδεχομένως εργάζεται και αλλού, τότε αυτός πληρώνεται με εργόσημο. Το εργόσημο εκδίδεται από τις τράπεζες & ΕΛΤΑ, είναι πάντα μεγαλύτερο από €5, ισχύει για 4 μήνες ενώ ακυρώνεται εντός τριμήνου από την έκδοσή του. Το συνολικό καταβλητέο ποσό είναι η συμφωνημένη αμοιβή επί 1,333.

Ασφάλεια και ασφάλιση κτηρίου

Πλέον, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Σε κάθε ασανσέρ μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα UPS (εξάρτημα που λειτουργεί με ειδικές μπαταρίες), το οποίο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενεργοποιείται αυτόματα. Ετσι, αν ο θάλαμος του ανελκυστήρα έχει σταματήσει σε σημείο που δεν επιτρέπει την έξοδό σου από αυτόν, τον μετακινεί στον αμέσως πιο κάτω όροφο, ώστε η πόρτα να απασφαλίσει και να σου επιτρέψει να βγεις χωρίς πρόβλημα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα!

Σχεδόν το σύνολο των κανονισμών στις πολυκατοικίες προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση πυρός στους κοινόχρηστους χώρους. Σε πολλούς κανονισμούς επίσης επιβάλλεται η ίδια υποχρέωση σε κάθε συνιδιοκτήτη ξεχωριστά. Σε κάποιους άλλους ακόμα προβλέπεται στις αρμοδιότητες του διαχειριστή να επιβάλει την ασφάλιση πυρός σε κάθε ιδιοκτήτη. Πιο υποχρεωτικό δεν γίνεται! Και είναι άπειρα τα παραδείγματα φθορών από πυρκαγιά σε πολυκατοικίας. Αν δεν έχεις ασφάλιση πυρός, βιάσου!

Οι περισσότερες ζημιές σε ένα ασανσέρ προέρχονται από πλημμελή συντήρηση. Ο συντηρητής του ανελκυστήρα έχει υποχρέωση να ασφαλίζει την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων. Ζήτησε να λάβεις αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που περιλαμβάνει τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας σου, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο! Φρόντισε δε, να ανταποκρίνεσαι άμεσα σε κάθε απαίτηση συντήρησης. Αυτή, στις πολυκατοικίες, γίνεται τουλάχιστον κάθε 45 ημέρες (8 φορές ετησίως).

Η καταλληλότητα ενός πυροσβεστήρα είναι συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Υπάρχουν 5 κατηγορίες:

Α – Στερεά καύσιμα (ξύλο, χαρτί, πλαστικό, λάστιχο, ύφασμα κλπ.)

Β – Υγρά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, βερνίκια κλπ.)

C – Αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, μεθάνιο, προπάνιο κλπ.)

D – Εύφλεκτα μέταλλα (μαγνήσιο, τιτάνιο, ψευδάργυρος, ασβέστιο, κλπ.)

Ε – Ηλεκτρικός εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ.)

F – Έλαια και λίπη σε εστίες κουζίνας.

Οι πυροσβεστήρες διακρίνονται στους παρακάτω τύπους με βάση το κατασβεστικό υλικό που περιέχουν και προορίζονται για τις παρατιθέμενες κατηγορίες πυρκαγιών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Α

Β

C

D

Ε

F

Στερεά καύσιμα

Υγρά καύσιμα

Αέρια καύσιμα

Εύφλεκτα μέταλλα

Ηλεκτρικός εξοπλισμός

Έλαια & λίπη

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Ξύλο, χαρτί, πλαστικό, λάστιχο, ύφασμα κλπ.

Βενζίνη, πετρέλαιο, βερνίκια κλπ.

Φυσικό αέριο, υγραέριο, μεθάνιο, προπάνιο κλπ.

Μαγνήσιο, τιτάνιο, ψευδάργυρος, ασβέστιο, κλπ.

Ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ.

Ακόρεστα έλαια και λίπη σε εστίες μαγειρέματος

Ξηράς σκόνης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Διοξειδίου του άνθρακα ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Αφρού ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Νερού & ουσιών βασισμένων στο νερό ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Wet Chemical ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ