Η πολιτική μας

Α. Εισαγωγή

Η εταιρεία Roomcase e-services IKE με αρ. μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 128651301000 και ΑΦΜ: 997303187 εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Άλδου Μανουτίου 13-15, ΤΚ: 11521.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στο απόρρητο των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες.

Β. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή που χρησιμοποιείς κατά τη σύνδεσή σου στον ιστότοπο, μεταξύ των οποίων είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) μέσω της οποίας συνδέεσαι, η γεωγραφική σου θέση (πόλη), ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σου καθώς και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σου και τη χρήση του ιστότοπου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η διάρκεια της επίσκεψης και η διαδοχή προβολής των σελίδων.
 3. Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το τηλέφωνό σου, δηλαδή στοιχεία που εσύ εισάγεις σε περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σου μαζί με τα μεταδεδομένα (metadata).
 4. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνεις.

Προτού αποκαλύψεις οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχεις τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Γ. Χρήση των προσωπικών σου πληροφοριών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.
 2. Διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.
 3. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αιτήματά σου.

Δεν θα μεταδώσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες χωρίς τη συναίνεσή σου σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Δ. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες:

 1. Στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου.
 2. Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.
 3. Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης).
 4. Σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι ανήκει στη δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η Αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Ε. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Στον βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς η Roomcase e-services ΙΚΕ διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους και πάντως όχι για μεγαλύτερο διάστημα από 3 χρόνια, με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για τήρηση των πληροφοριών για διαφορετικό διάστημα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό.

ΣΤ. Τα δικαιώματά σου επί των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε

 1. Έχεις το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες σου τις οποίες διατηρούμε. Περαιτέρω έχεις δικαίωμα διόρθρωσης των πληροφοριών αυτών ή και συμπλήρωσής τους.
 2. Έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες, όταν ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ά.
 3. Έχεις δικαίωμα να εναντιωθείς ή και να ζητήσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σου πληροφοριών όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, όταν γίνεται παράνομη επεξεργασία τους κλπ.
 4. Έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τη μεταφορά των προσωπικών σου πληροφοριών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για οποιαδήποτε αίτηση ή καταγγελία σχετικά με τις προσωπικές σου πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@roomcase.com ή να χρησιμοποιήσεις τη φόρμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει στον ιστότοπο. Στην επικοινωνία σου, παρακαλούμε να συμπεριλάβεις: (α) ποιες προσωπικές πληροφορίες σου επηρεάστηκαν, (β) σε ποια συστήματα ή βάσεις δεδομένων έγινε η παραβίαση (γ) με ποιον τρόπο παραβιάστηκαν οι προσωπικές σου πληροφορίες.

Ζ. Άλλες διατυπώσεις

 1. Μπορούμε να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας νέα έκδοση αυτής στον ιστότοπό μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχεις αυτήν τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείς ότι κατανοείς οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας.
 2. Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σου πληροφοριών.
 3. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχεις στους ασφαλείς ‒προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας (firewall)‒ διακομιστές.
 4. Αποδέχεσαι ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Η. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών), δηλαδή πληροφορίες που ο εξυπηρετητής ιστού (web server) μιας ιστοσελίδας αποθηκεύει στον υπολογιστή κάποιου χρήστη, μέσω του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά αυτές τις πληροφορίες και προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές του στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τα cookies διακρίνονται σε «μόνιμα» και cookies «σύνδεσης». Ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται στον περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από τον χρήστη. Ένα cookie σύνδεσης θα λήξει μετά το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, δηλαδή όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη αλλά οι προσωπικές πληροφορίες σου, τις οποίες διατηρούμε, μπορεί να συνδέονται με πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies.

Οι σύγχρονοι περιηγητές σού επιτρέπουν να μη δέχεσαι cookies ή να τα διαγράψεις, αν αυτό επιθυμείς. Συμβουλεύσου τους οδηγούς χρήσης του περιηγητή που χρησιμοποιείς σχετικά με το πώς μπορείς να αποκλείσεις την εγκατάσταση των cookies. Ο αποκλεισμός ή η διαγραφή τους θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου και δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις λειτουργίες του.

Χρησιμοποιούμε cookies σχετικά με τις υπηρεσίες Google Analytics και Google Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε την προστασία του ιστότοπου, τη λειτουργικότητά του, να αναλύουμε τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτόν και να προωθούμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η συναίνεσή σου ‒σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής μας, όπως αυτή προβάλλεται σε αυτόν τον ιστότοπο‒ μας επιτρέπει τη χρήση των cookies κάθε φορά που επισκέπτεσαι αυτόν τον ιστότοπο.